Kategorie
Badania

Probiotyki a WZJG

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) jest chorobą zapalną, która powoduje zmiany patologiczne w jelicie grubym oraz odbytnicy. Uważa się, że do patogenezy WZJG przyczyniają się czynniki genetyczne, zaburzenia układu odpornościowego gospodarza, dysbioza mikrobioty jelitowej oraz czynniki środowiskowe (Shen et al. 2018).
W ostatnich latach dokonano znacznych postępów w zrozumieniu patofizjologii nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz w poszukiwaniu nowych metod leczenia (Chibbar i Dieleman 2015). Dotychczas przeprowadzono kilkadziesiąt badań klinicznych mających na celu ocenę skuteczności probiotyków i synbiotyków w leczeniu WZJG (Dhillon and Singh 2020). W 2020 roku Asto i współautorzy przeprowadzili meta-analizę, której podstawą były randomizowane, kontrolowane badania pozyskane z bazy SCOPUS i PUBMEDU; łącznie wybrano 18 badań obejmujących 1491 pacjentów. W wyniku analizy dowiedziono, że probiotyk mający w składzie Streptococcus thermophilus, bifidobakterie (B. breve, B. longum, B. infantis) oraz bakterie z rodzaju Lactobacillus (L. acidophilus, L. plantarum, L. paracasei, L. delbrueckii z podgatunku bulgaricus), jest w stanie kontrolować stan zapalny oraz wydłużać stan remisji u pacjentów z WZJG. Jak podkreślają badacze, skuteczność tego probiotyku może wynikać z różnorodności zawartych w nim bakterii i obecności szczepów z rodzaju Bifidobacterium (Asto i wsp. 2020).
Ponadto, grupa naukowców Altun i wsp. (2019) przeprowadziła badania nad skutecznością synbiotyków u pacjentów cierpiących na łagodne lub umiarkowane WZJG. Do badania włączono 40 pacjentów i podzielono ich na dwie grupy. Przez 8 tygodni część pacjentów dostawała synbiotyk zawierający kombinację sześciu szczepów probiotycznych, w tym Enterococcus faecium, Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, natomiast pozostałych 20 pacjentów było w grupie placebo. Po 8 tygodniach u blisko 56% pacjentów przyjmujących synbiotyk stwierdzono stan remisji WZJG.
W odniesieniu do wyżej wymienionych badań naukowych możemy stwierdzić, że w EkoSynbiotyku znajdują się najważniejsze probiotyczne bakterie biorące udział w wspomaganiu leczenia WZJG, m.in są to Lactobacillus plantarum, L.acidophilus, czy Bifidobacterium longum. Co ważne szczepy występujące w EkoSynbiotyku pochodzą z naturalnej fermentacji, która potęguje ich działanie probiotyczne. Ponadto Ekosynbiotyk zawiera około 4 tysięcy metabolitów wykazujących właściwości prozdrowotne np. w jego skład wchodzi rybitol, który jest składnikiem witaminy B2 stabilizującej pracę śluzówki układu pokarmowego oraz metabolity wykazujące działanie przeciwzapalne.
Warto również dodać, iż EkoSynbiotyk nie posiada w składzie słodzików, które występują w większości liofilizowanych probiotyków.

Bibliografia:

Chibbar, R., & Dieleman, L. A. (2015). Probiotics in the management of ulcerative colitis. Journal of clinical gastroenterology, 49, S50-S55.
Shen, Z. H., Zhu, C. X., Quan, Y. S., Yang, Z. Y., Wu, S., Luo, W. W., … & Wang, X. Y. (2018). Relationship between intestinal microbiota and ulcerative colitis: Mechanisms and clinical application of probiotics and fecal microbiota transplantation. World journal of gastroenterology, 24(1), 5.
Dhillon, P., & Singh, K. (2020). Therapeutic applications of probiotics in ulcerative colitis: An updated review. PharmaNutrition, 13, 100194.
Asto, E., Mendez, I., Audivert, S., Farran-Codina, A., & Espadaler, J. (2019). The efficacy of probiotics, prebiotic inulin-type fructans, and synbiotics in human ulcerative colitis: a systematic review and meta-analysis. Nutrients, 11(2), 293.
Altun, H. K., Yıldız, E. A., & Akın, M. (2019). Effects of synbiotic therapy in mild-to-moderately active ulcerative colitis: A randomized placebo-controlled study. The Turkish Journal of Gastroenterology, 30(4), 313.

Kategorie
Badania

Probiotyki a COVID-19 i jego powikłania

Grupa badawcza, Zuo i in. (2020) dowiedli, iż pacjenci z COVID-19 mieli znaczące zmiany w mikrobiocie kału w porównaniu z grupą kontrolną. Mikrobiota chorych na COVID-19 charakteryzowała się większą liczbą bakterii oportunistycznych oraz ubytkiem korzystnych bakterii kwasu mlekowego w czasie hospitalizacji i we wszystkich punktach czasowych podczas hospitalizacji. Inni autorzy sekwencjonując metagenom mikrobioty jelitowej u pacjentów chorych na COVID-19 również wykazali spadek pożytecznych bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus oraz wzrost udziału w społeczności jelitowej takich oportunistów jak bakterie z rodzaju Corynebacterium oraz Ruthenibacterium (Feng i in. 2020). Ponadto, niekorzystny wpływ COVID-19 na skład mikrobioty jelitowej odnotowali Yeoh i in. (2021). Występowanie dysbiozy jelit (czyli zaburzenia liczebności, składu i funkcjonowania mikrobioty jelitowej) może wpływać na płuca, co z reguły nasila zaburzenia oddechowe wywołane przez COVID-19 (Zuo i in. 2020). Warto również dodać, że dysbioza może utrzymywać się nawet po zniknięciu z organizmu SARS-CoV-2 i ustąpieniu objawów oddechowych (Zuo i in. 2020).

Obecnie na całym świecie są prowadzone badania nad wykorzystaniem modulacji mikrobioty jelitowej do terapii wspomagająca leczenie COVID-19. Do tej pory przeprowadzono i opublikowano w renomowanych czasopismach kilka wysoce istotnych badań klinicznych sugerujących pozytywny wpływ probiotyków na COVID-19.

Zespół włoskich naukowców na łamach czasopisma Frontiers In Medicine opublikował wyniki swoich badań, które traktowały o skuteczności doustnej bakterioterapii jako dodatkowej opcji w leczeniu COVID-19 (D’Ettorre i in. 2021). Badania zostały przeprowadzone na grupie 70 osób. Naukowcy wykazali, iż stosowany przez nich preparat zawierający m.in. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum oraz Bifidobacterium lactis, istotnie przyczynił się do zmniejszenia objawów chorobowych u pacjentów cierpiących na COVID-19. W ciągu 72 godzin prawie wszyscy pacjenci leczeni bakterioterapią wykazali remisję biegunki oraz innych objawów, w tym kaszlu, duszności i gorączki w porównaniu do mniej niż połowy grupy kontrolnej. Ponadto w grupie suplementowanej probiotykami szacowane ryzyko rozwoju niewydolności oddechowej było ośmiokrotnie mniejsze.

Badanie kliniczne przeprowadzone w szpitalu Wuhan Union, obejmujące 123 pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, z ciężkimi objawami, dowiodło, że bakterie mlekowe mogą modulować odpowiedź immunologiczną, zmniejszać poziom białka c-reaktywnego oraz redukować ryzyko wystąpienia wtórnych infekcji (Li i wsp. 2021). Powyższe wyniki przełożyły się na złagodzenie objawów COVID-19 w grupie pacjentów przyjmujących bakterie probiotycznych w porównaniu do grupy kontrolnej; w skład kombinacji bakterii kwasy mlekowego wchodziły takie bakterie jak Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus i Bacillus subtilis.

Łagodzenie objawów COVID-19 poprzez suplementacje probiotyków zostało również udokumentowano przez innych naukowców Huaren i Zazhi (2021), którzy przeprowadzili badanie na 800 pacjentach z COVID-19 z biegunką. Naukowcy wykazali, że czas trwania choroby był krótszy u pacjentów spożywających probiotyki w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto suplementacja probiotykami łagodziła również inne objawy żołądkowo-jelitowe, w tym nudności, wymioty oraz wzdęcia brzucha.

Ceccarelli i in (2021) przeprowadzili retrospektywna analizę na 200 pacjentach z COVID-19, 112 pacjentów poddano najlepszej dostępnej terapii (best available therapy – BAT) bez doustnej bakterioterapii, a 88 pacjentów poddano BAT z doustną bakterioterapią opartą na probiotyku zawierającym m.in Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum oraz Bifidobacterium lactis. Śmiertelność w grupie pacjentów leczonych z bakterioterapią wyniosła 11%, a w grupie leczonych tylko BAT była na poziomie 30%.

Ponadto, zespół badawczy Rathi i in. (2021) przeprowadził badanie polegające na zastosowaniu suplementacji probiotykami w grupie 200 osób cierpiących na post-covidowe objawy, w tym zaburzenia funkcji poznawczych i przewlekłe zmęczenie mięśni. Badanie trwało 14 dni, a osoby przyjmujące bakterie kwasu mlekowego wykazały znacznie większą redukcję zmęczenia fizycznego i psychicznego we wszystkich punktach czasowych w porównaniu z grupą kontrolną.

Zespół naukowców Kageyama i in. (2022) odnotował zdolność probiotyku zawierającego szczepy Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium longum i Lactococcus lactis ssp. lactis., do wspomagania odpowiedzi immunologicznej; stężenie cytokin we krwi badanych osób było zbliżone do poziomu cytokin wytwarzanych przez wczesną odpowiedź immunologiczną na infekcje wirusowe, w tym SARS-CoV-2. Powyższe wyniki sugerują, że codzienne przyjmowanie probiotyków może stanowić ochronę przed zakażeniem SARS-CoV-2.

Reasumując, wyżej opisane badania kliniczne wskazują na konieczność suplementacji bakteriami kwasu mlekowego w czasie choroby COVID-19 i po jej przebyciu. Tego typu suplementacja przywraca odpowiednie proporcje w społeczności bakteryjnej jelit – która w odpowiednim składzie taksonomicznym m.in. determinuje odpowiedź immunologiczną naszego organizmu, reguluje pracę układu pokarmowego oraz poprzez produkcję tryptofanu (naturalny prekursor serotoniny) wpływa korzystnie na nasz układ nerwowy.

Ze względu na swój skład EkoSynbiotyk ProBio Koło® wydaje się być idealnym synbiotykiem (prebiotyk i probiotyk w jednym), który może być stosowany w celu łagodzenia objawów chorobowych COVID-19 oraz zespołu post-covidego. W odróżnieniu od większości produktów dostępnych na rynku, EkoSynbiotyk posiada cały zestaw najistotniejszych szczepów bakterii kwasu mlekowego pochodzących z naturalnej fermentacji beztlenowej (nie są modyfikowane genetycznie), która dodatkowo potęguje działanie probiotyczne. Bakterie probiotyczne obecne w EkoSynbiotyku to m.in.: Lactobacillus acidophilus SCD208, L. casei SCD469, L. plantarum SCD014 czy Bifidobacterium bifidum SCD512. Poza tym EkoSynbiotyk zawiera około 4 tysięcy metabolitów, które również wykazują właściwości prozdrowotne. Warto również dodać, iż EkoSynbiotyk nie posiada w składzie słodzików, które występują w większości liofilizowanych probiotyków.

Bibliografia:

1. Zuo, T.; Zhang, F.; Lui, G.C.Y.; Yeoh, Y.K.; Li, A.Y.L.; Zhan, H.; Wan, Y.; Chung, A.C.K.; Cheung, C.P.; Chen, N.; et al. Alterations in Gut Microbiota of Patients With COVID-19 During Time of Hospitalization. Gastroenterology 2020, 159, 944–955.e948.
https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.05.048

2. Feng, Z.; Wang, Y.; Qi, W. The small intestine, an underestimated site of SARS-CoV-2 infection: From Red Queen Effect to Probiotics. Preprints 2020, 2020030161. https://doi.org/10.20944/preprints202003.0161.v1

3. Yeoh, Y.K.; Zuo, T. Gut microbiota composition reflects disease severity and dysfunctional immune responses in patients with COVID-19. Gut 2021, 70, 698–706. http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2020-323020

4. D’Ettorre, G.; Ceccarelli, G.; Marazzato, M.; Campagna, G.; Pinacchio, C.; Alessandri, F.; Ruberto, F.; Rossi, G.; Celani, L.; Scagnolari, C.; et al. Challenges in the Management of SARS-CoV2 Infection: The Role of Oral Bacteriotherapy as Complementary Therapeutic Strategy to Avoid the Progression of COVID-19. Front. Med. 2020, 7, 389. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00389

5. Li, Q., Cheng, F., Xu, Q., Su, Y., Cai, X., Zeng, F., & Zhang, Y. (2021). The role of probiotics in coronavirus disease-19 infection in Wuhan: a retrospective study of 311 severe patients. International immunopharmacology, 95, 107531. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.107531

6. Ceccarelli, G.; Borrazzo, C.; Pinacchio, C.; Santinelli, L.; Innocenti, G.P.; Cavallari, E.N.; Celani, L.; Marazzato, M.; Alessandri, F.; Ruberto, F.; et al. Oral bacteriotherapy in patients with COVID-19: A retrospective cohort study. Front. Nutr. 2020, 7, 613928. https://doi.org/10.3389/fnut.2020.613928

7. Rathi, A.; Jadhav, S.B.; Shah, N. A Randomized Controlled Trial of the Efficacy of Systemic Enzymes and Probiotics in the Resolution of Post-COVID Fatigue. Medicines 2021, 8, 47. https://doi.org/10.3390/medicines8090047

8. S. Huaren, X. Zazhi. World Chinese journal of digestology https://www.wjgnet.com/1009-3079/ (2021), Accessed 22nd Aug 2021

9. Kageyama, Y., Nishizaki, Y., Aida, K., Yayama, K., Ebisui, T., Akiyama, T., & Nakamura, T.. Lactobacillus plantarum induces innate cytokine responses that potentially provide a protective benefit against COVID‑19: A single‑arm, double‑blind, prospective trial combined with an in vitro cytokine response assay. Experimental and Therapeutic Medicine 2022, 23(1), 1-13. https://doi.org/10.3892/etm.2021.10942

Kategorie
Badania

Probiotyki a ciąża i laktacja

Produkty probiotyczne i synbiotyczne (probiotyk i prebiotyk) są bezpieczne do stosowania w czasie ciąży i laktacji, a ponadto mają pozytywny wpływ na wiele aspektów zdrowia (Sheyholislami i wsp. 2021). Przykładowo, przyjmowanie ich w okresie laktacji wywiera korzystny wpływ na mikrobiotę jelitową noworodków – zwłaszcza tych po cesarskim cięciu; a efekty ich działania są większe (szczególnie w zakresie odbudowy populacji bifidobakterii), gdy spożycie rozpoczyna się wkrótce po urodzeniu (Martín-Peláez i wsp. 2022).

Dodatkowo, produkty probiotyczne przyjmowane podczas lub po ciąży mogą przynosić korzyści takie jak zapobieganie lub leczenie cukrzycy ciążowej (Chen i wsp. 2019), zapobieganie niemowlęcemu atopowemu zapaleniu skóry (Celik i wsp. 2019), a nawet zmniejszenie ryzyka porodu przedwczesnego (Kriss i wsp. 2018).

Co ważne, suplementacja probiotyków w ciąży wiąże się również z poprawą metabolizmu glukozy (Zheng i wsp. 2018), zmniejszeniem stanów zapalnych w organizmie (Asemi i wsp. 2012) oraz zmniejszeniem ryzyka infekcji (Othman i wsp. 2007). Dlatego produkty zawierające bakterie probiotyczne mogą przyczyniać się do ogólnej poprawy stanu zdrowia pacjentek przed ciążą, w ciąży i po porodzie, a także wpłynąć pozytywnie na zdrowie ich dzieci.

Ze względu na swój skład EkoSynbiotyk ProBio Koło® wydaje się być idealnym synbiotykiem, który może być stosowany zarówno w czasie ciąży jak i laktacji. W odróżnieniu od większości produktów dostępnych na rynku, Ekosynbiotyk ProBio Koło® posiada cały zestaw najistotniejszych szczepów bakterii kwasu mlekowego pochodzących z naturalnej fermentacji beztlenowej (nie są modyfikowane genetycznie), która dodatkowo potęguje działanie probiotyczne. Bakterie probiotyczne obecne w EkoSynbiotyku ProBio Koło® to m.in.: Lactobacillus acidophilus SCD208, L. casei SCD469, L. plantarum SCD014 czy Bifidobacterium bifidum SCD512.

Poza tym Ekosynbiotyk ProBio Koło® zawiera około 4 tysięcy metabolitów, które również wykazują właściwości prozdrowotne. Warto również dodać, iż EkoSynbiotyk ProBio Koło® nie posiada w składzie słodzików, które występują w większości liofilizowanych probiotyków.

 

Bibliografia:

Sheyholislami H, Connor KL. Are Probiotics and Prebiotics Safe for Use during Pregnancy and Lactation? A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2021; 13(7):2382. https://doi.org/10.3390/nu13072382

Martín-Peláez S, Cano-Ibáñez N, Pinto-Gallardo M, Amezcua-Prieto C. The Impact of Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics during Pregnancy or Lactation on the Intestinal Microbiota of Children Born by Cesarean Section: A Systematic Review. Nutrients. 2022; 14(2):341. https://doi.org/10.3390/nu14020341
XiaoQian, C.., Jiang, X., Huang, X., HongGu, H. E., & Zheng, J. Association between probiotic yogurt intake and gestational diabetes mellitus: a case-control study. Iranian Journal of Public Health. 2019. 48(7), 1248. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6708537

Kriss, J. L., Ramakrishnan, U., Beauregard, J. L., Phadke, V. K., Stein, A. D., Rivera, J. A., & Omer, S. B. . Yogurt consumption during pregnancy and preterm delivery in Mexican women: A prospective analysis of interaction with maternal overweight status. Maternal & child nutrition, 14(2). 2018. e12522. https://doi.org/10.1111/mcn.12522

Celik, V., Beken, B., Yazicioglu, M., Ozdemir, P. G., & Sut, N. (2019). Do traditional fermented foods protect against infantile atopic dermatitis. Pediatric Allergy and Immunology. 2019. 30(5), 540-546. https://doi.org/10.1111/pai.13045

Zheng, J.; Feng, Q.; Zheng, S.; Xiao, X. The effects of probiotics supplementation on metabolic health in pregnant women: An evidence based meta-analysis. PLoS ONE 2018. 13, e0197771.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197771

Asemi, Z.; Jazayeri, S.; Najafi, M.; Samimi, M.; Mofid, V.; Shidfar, F.; Shakeri, H.; Esmaillzadeh, A. Effect of Daily Consumption of Probiotic Yogurt on Oxidative Stress in Pregnant Women: A Randomized Controlled Clinical Trial. Ann. Nutr. Metab. 2012. 60, 62–68. https://doi.org/10.1159/000335468

Othman, M.; Alfirevic, Z.; Neilson, J.P. Probiotics for preventing preterm labour. Cochrane Database Syst. Rev. 2007. Cd005941. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005941.pub2

Kategorie
Badania

Rekomendacja dla EkoSynbiotyk od Neurolocus

Kategorie
Badania

EkoSynbiotyk, a badania mikrobiomu/ bakterie kwasu mlekowego

Kategorie
Badania

Przeżywalność mikroorganizmów zawartych w EkoSynbiotyku

Kategorie
Porady i fakty

Jak działają pożytecznie mikroorganizmy, po co nam probiotyk?

Kategorie
Porady i fakty

Dlaczego warto ugościć w sobie żywe, aktywne, pożyteczne mikroorganizmy, w ich naturalnym, płynnym środowisku?

Kategorie
Porady i fakty

Wpływ ekosynbiotyku na schorzenia układu pokarmowego